R. Moldova, mun. Chişinău,
bd Ştefan cel Mare şi Sfînt 6
str. Alexei Mateevici 84/1

Tel:
+373 22 931 196
GSM:
+373 79 380 288,

Email:   office@ilba.md

Servicii

Servicii → Organizarea internă a întreprinderilor

-înfiinţarea, reorganizarea, lichidarea întreprinderilor
-elaborarea fişelor de post, regulamentelor de ordine interioară, privind secretul comercial, privind protecţia muncii
-angajări şi încheierea contractelor individuale de muncă, reduceri de cadre, eliberări din serviciu
<!--more-->
-convocarea şi desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor/asociaţilor, organizarea şedinţelor consiilor de directori, 
-elaborarea statutelor şi regulamentelor (adunării generale a acţionarilor, a consiliului de directori, comisiei de cenzori, privind politica de dividende)
-efectuarea emisiunilor de acţiuni şi obligaţiuni

Numar de vizualizari: 2184

Back to top

Parteneri

Instrumente