R. Moldova, mun. Chişinău,
bd Ştefan cel Mare şi Sfînt 6
str. Alexei Mateevici 84/1

Tel:
+373 22 931 196
GSM:
+373 79 380 288,

Email:   office@ilba.md

Organizarea internă a întreprinderilor

-înfiinţarea, reorganizarea, lichidarea întreprinderilor
-elaborarea fişelor de post, regulamentelor de ordine interioară, privind secretul comercial, privind protecţia muncii
-angajări şi încheierea contractelor individuale de muncă, reduceri de cadre, eliberări din serviciu

Relaţiile cu partenerii de afaceri

-consultanţă la încheierea contractelor, acordurilor, convenţiilor
-asistenţă, consultanţă şi reprezentanţă la negocieri;
-expertiza proiectelor de contracte, acorduri, convenţii
-elaborarea proiectelor de contracte, acorduri, convenţii

Mediere conflicte

-protecţie legală împotriva creditorilor
-negociere şi urmărire prejudiciară a debitorilor
-urmărire debitori pe cale judiciară
-asistenţă la executarea titlurilor executorii
-consultanţă şi reprezentare judiciară în procesele de insolvabilitate


Relaţille cu organele de stat

-obţinerea licenţelor de activitate
-obţinerea autorizaţiilor
-legalizarea cetăţenilor străini şi obţinerea permiselor de şedere în Moldova
-înregistrarea drepturilor de proprietate intelectuală
-asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de control, inclusiv fiscale


Parteneri

Instrumente