Home    
  HomeContact
 
 
 

R. Moldova, mun. Chişinău,
bd Ştefan cel Mare şi Sfînt 6
str. Alexei Mateevici 84/1

Tel:
+373 22 931 196
GSM:
+373 79 380 288,

Email:   office@ilba.md

Utile

Utile → CUM SA OBTII UN PASAPORT NOU FIIND PESTE HOTARE

 De multe ori, cetăţenii noştri aflaţi peste hotare ajung în situaţia cînd le expiră termenul de valabilitate a paşaportului sau a buletinului de identitate, iar acasă nu îşi pot pemite să vină - din diferite motive.
       Una din soluţii este obţinerea prin reprezentant a unui nou buletin de identitate sau a unui nou paşaport (după cum se ştie, în Republica Moldova, termenul de valabilitate al paşapoartelor nu se mai prelungeşte ci se eliberează unul nou).
       Actele de identitate noi se vor perfecta în Republica Moldova, la Birourile de primire şi eliberare a documentelor urgente din mun. Chişinău.

Actele necesare

 • buletinul de identitate, paşaportul
 • certificatul de naştere, de căsătorie, divorţ (dacă au fost mai multe - toate)
 • certificate naştere pentru copii de pînă la 16 ani
 • livretul militar, adeverinţa de recrut
 • 2 poze 10 x 15 pe fon alb, mate (dacă se preschimbă ambele acte - 4 poze)
 • procura cu apostila


Despre procură

       Procura urmează a fi întocmită notarial la misiunea diplomatică din ţara în care solicitantul locuieşte sau la notar.
       În procură trebuie să fie indicate:

 • datele de identificare ale persoanei ce o eliberează: numele, prenumele, data şi locul naşterii, numărul de identificare personal, actul de identitate cu care acesta se legitimează;
 • datele de identificare a persoanei împuternicite: numele, prenumele, data şi locul naşterii, numărul de identificare personal, domiciliul;
 • împuternicirile de reprezentare în faţa organelor de stat abilitate în scopul obţinerii unui nou buletin de identitate sau paşaport, privind depunerea cererii şi a actelor necesare, de achitare a plăţilor şi de ridicare a buletinului de identitate şi a paşaportului.

       Trebuie de avut în vedere, că în faţa notarului va trebui să vă legitimaţi cu paşaportul, respectiv dacă se intenţionează schimbarea buletinului de identitate cu termenul expirat, este suficient ca paşaportul să fie valabil.
       În situaţia în care însăşi paşaportul este cu termenul de valabilitate expirat, notarul va refuza să vă întocmească procura, deoarece nu aveţi un document de identitate valabil. 
       Aşa că atenţie la termenul de valabilitate şi preschimbaţi-vă actele de identitate la timp!


Despre recunoaşterea procurii pe teritoriul Republicii Moldova

 • Procurile notariale, eliberate în ţările CSI şi România sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova, fără a fi necesară vreo procedură de legalizare; dacă sunt eliberate în altă limbă decît română sau rusă, acestea trebuiesc traduse;
 • Deasemenea, procurile eliberate de oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare, se consideră procuri moldoveneşti, şi sunt acceptate fără fi nevoie de vreo procedură de legalizare;
 • În cazul procurilor notariale eliberate în ţările membre ale Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961, care permite aplicarea apostilei, pentru a fi acceptate în Republica Moldova, acestea trebuiesc apostilate în ţara de origine, iar în Republica Moldova este necesar de a fi traduse în limba română;
 • În cazul procurilor notariale eliberate în ţările ce nu sunt membre ale Convenţiei de la Haga (respectiv nu poate fi aplicată apostila), pentru a fi acceptate în Republica Moldova, acestea trebuiesc legalizate în ţara de origine, iar în Republica Moldova urmează a fi traduse şi supralegalizare la Departamentul Afaceri Consulare a Ministerului de Externe situată pe str. Mateevici 80;

Costuri şi termene

       Pentru preschimbarea actelor de identitate prin procură sunt stabilite următoarele termene şi costuri (preţul preschimbării prin procură este mai mare decît în cazul preschimbării cu prezenţa personală):

1. Paşaportul

 • La 24 ore - 2340 lei
 • La 5 zile - 1950 lei
 • La 15 zile - 1300 lei

2. Buletin de identitate

 • La 24 ore - 1080 lei
 • La 5 zile - 890 lei

Numar de vizualizari: 4350

Back to top

Parteneri

Instrumente

  ILBA Iudin Legal & Business Assist © 2008